Projekt podpořený z Evropského Sociálního fondu, operačního programu zaměstnanost.

Provoz zařízení péče o děti předškolního věku - Pro Jesle 

 

Popis projektu:

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. 

V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.
 

Cílem projektu je poskytování a rozšíření služeb jeslí - péče o dítě - v místě realizace: 

Praha 8, Dolní Chabry - Budyšínská 145/2 

Praha 4, Krč - Točitá 1752/40 

a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen a mužů s dětmi. 

 

- V rámci projektu jsou provozována výše zmíněná zařízení jeslíi, která slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. 

 

- Zařízení tak dlouhodobě podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

 

Provoz jeslí Budyšínská a Točitá byl podpořen z Evropského sociálního fondu 
v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost.