Lucie Jursíková

Lucie Jursíková

 

  • Střední zdravotnická škola v Hradci Králové
  • VZŠ Hradec Králové

 

V ZUŠ jsem pravidelně navštěvovala literárně-dramatický obor, výtvarné umění a individuální lekce na akordeon a basovou flétnu. Později jsem vystupovala s pěveckým sborem při Gymnáziu J. S. Machara a docházela jsem na lekce výtvarného umění k akademickému malíři Jiřímu Hanžlíkovi. Na zdravotní škole v Hradci Králové jsem pracovala během praxe na dětské klinice fakultní nemocnice Hradec Králové, a to na novorozeneckém oddělení, kojeneckém oddělení a na oddělení větších dětí.

 

Praxe na mě velmi zapůsobila a rozhodla jsem se věnovat se dětem dále - jako chůva ve Velké Británii. Starala jsem se v Londýně o tři děti z právnické rodiny – chlapce ve věku tři, šest a devět let. Během mého dvouletého pobytu v Anglii jsem ve volném čase navštěvovala kurzy angličtiny a výtvarného umění a pečovala jako večerní chůva o další děti v rozmezí od jednoho do šesti let.

 

Po návratu do Čech jsem pracovala jako asistent zahraničního obchodu a docházela na lekce zpěvu ke zpěvačce a hlasové poradkyni Aleně Tiché.

Brzy poté jsem se začala věnovat práci v oblasti kultury. Posledních pět let jsem v rámci svého zaměstnání pořádala divadélka pro děti, hudebně-divadelní festivaly pro rodiny s dětmi, taneční, sochařské a grafické workshopy, projekce pásem pohádek pro děti, spolupracovala na pořádání vystoupení ZUŠ, MŠ a ZŠ v Lysé a Brandýse nad Labem a pomáhala dětem prezentovat jejich dovednosti mimo školní budovy a  domovy.

 

Mé zájmy jsou mimo výše zmiňovaného divadla, baletu, výtvarného a hudebního umění také fotografování, literatura, psychologie, filozofie, filmové festivaly a filmy obecně, plavání, jóga, cyklistika a squash.