Karolína Shipstead

Karolína Shipstead

Lektorka angličtiny

 

Jako lektorka angličtiny se práci s dětmi v předškolním věku věnuji přes deset let a mým domovským stanovištěm jsou mateřské školy ProFamily na Praze 9 a v Měšicích u Prahy a mrňouskové z jeslí ProJesle v Měšicích, Praze 8 - Dolních Chabrech a Praze Kobylisích.

 

Základem mé práce s dětmi je připravit přirozené prostředí, ve kterém se děti formou co nejbližší učení mateřského jazyka seznamují s angličtinou. Hodiny probíhají převážně v angličtině a děti jsou během velice krátké doby schopny reagovat na cizí jazyk. Následně si začínají broukat jednoduché popěvky, které doprovázejí každou činnost a na cizí řeč zcela samozřejmě odpovídají svým mateřským jazykem. V tomto okamžiku si již bezprostředně spojují obrazy a činnosti se slovem podobným způsobem, jakým se učí svou rodnou řeč.

 

K aktivnímu i pasivnímu vnímaní a používání druhého jazyka pomáhá i malování, kreslení, modelování, zpěv, čtení, poslech, hraní na hudební nástroje, cvičení, což jsou aktivity, kterými jsou mé hodiny hojně vyplněny. 

 

Jeden z postupů, které při výuce používám se jmenuje TPR (Total Physical Response) a je to jedna z nejúspěnějších cest jak se naučit cizí jazyk. Funguje na stejných principech, na kterých je založeno učení mateřskému jazyku. Děti se učí bez překládání a pokynům rozumí podle kontextu a za pomoci mimiky, pohybu, barvy hlasu a gest. Přestože nejsou ze začátku schopny odpovídat slovy, dokáží již velice brzy reagovat na podněty a výzvy.

 

Pasivně odposlouchaná slovní zásoba se častým opakováním mění v aktivní, stejně jako tomu je u učení mateřskému jazyku. V raném věku děti poměrně dlouhou dobu pouze poslouchají své okolí než se začnou samy aktivně zapojovat do verbální komunikace. Jejich první odpovědi jsou čistě fyzické, následují jednoduché reakce na podněty, kterými lze ověřit, že dítě chápe co po něm dospělý / učitel chce. Dalším krokem jsou gesta, mimika, jednoduchá slova nebo třeba úsměv, kterým si učitel opět ověří, že mu dítě rozumí.

 

Žádný rodič od svého potomka jistě nečeká, že na něj krátce po narození promluví svým rodným jazykem, a stejně tak tomu je i při učení cizího jazyka. Děti se ale na rozdíl od mnoha dospělých nebojí vyjadřovat v jiné řeči a po stupni, kdy na učitelovy výzvy reagovaly pouze fyzickou odpovědí, přichází pomalu stupeň, kdy se začínají aktivně používat první slova. Gramatické chyby, kterých se dopouští správnému učení nevadí, učitel je opravuje opět stejným způsobem, kterým rodič opravuje svého potomka, právě objevujícího zázrak verbální komunikace. 

 

Všechny mé hodiny jsou přístupné rodičům, kteří tak mohou v přímém přenosu sledovat pokroky svých ratolestí, případně se aktivně zapojit.

Mým cílem jsou spokojené a usměvavé děti, které se na rozdíl od nás starších nikdy nebudou bát promluvit v cizím jazyce.

Těším se na vás

 

           Karolína Shipstead

        

 

 a