Bc. Jana Čejková

Bc. Jana Čejková

 

jesličky "V Budyšínské"

  • Březen 2013 – současnost – dlouhodobý výcvik v dramaterapii a arteterapii v rozsahu 550 hod, se zaměřením na metodu amerického dramaterapeuta Davida R. Johnsona Developmental Transformations, u nás známou pod pojmem Vývojové proměny. 
    Hlavní lektoři: David Read Johnson, PhD, Dipl. KT. Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal.
     
  • Září 2013 – současnost – Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem (Mgr.)
  • Duben 2012 – říjen 2012 – Kurz Expresivní přístupy při práci se skupinou v rozsahu 100 hod pořádaný Asociací dramaterapeutů České republiky
  • 2007 – 2011 – Speciální pedagogika (se zaměřením na dramaterapii), Univerzita Palackého v Olomouci (Bc.)

 

Během studia na základní škole jsem navštěvovala divadelní kroužek a jezdila na tábory, kde jsem se pravidelně setkávala s malými dětmi. Při studiu na vysoké škole jsem pracovala převážně s lidmi s mentálním postižením a mnoho zkušeností jsem získala jako osobní asistent v zájmových kroužcích u lidí s mentálním postižením. Během své praxe a studia jsem také absolvovala několik supervizí, podílela jsem se na přípravě festivalu pro handicapované, jako dobrovolník jsem byla součástí přípravy a realizace divadelního představení pro děti na onkologickém oddělení atd. Taktéž jsem se dlouhodobě podílela na teatroterapii s dětmi na dětském oddělení psychiatrické léčebny ve Šternberku. Za nápady, kreativitu a zásobu her vděčím též pravidelným dramaterapeutickým kurzům, na které jsem jezdila během studia na vysoké škole. Nemalou zkušeností je pro mě i můj o jedenáct let mladší sourozenec. V dramaterapii pokračuji formou dlouhodobého výcviku s lektory českými i zahraničními.

 

Svůj volný čas trávím nejraději cestováním, focením, návštěvou divadla, sportem, a také mám v oblibě malování, tanec a film. Též je pro mě velmi inspirující podněcování fantazie našich dětiček v jesličkách při našich „fantazijních“ výletech během prográmků (např. s dětmi cestujeme do lesa, do zoo, k rybníku, k moři atd.)