Údaje a povolení Hygiena, Hasiči, pojištění dětí v provozovně

Výpisy z OR

Povolení Hygienická st. hl. m. Prahy

Povolení Hasičský z.s. hl. m. Prahy

Pojištění