Personální obsazení

Klára Peřinová, Dis.

Škola/Obor: Sociální práce a sociální pedagogika Již na střední škole při studiu oboru sociální práce jsem absolvovala 4 měsíční praxi ve dvou mateřských školách (v Praze 5 a 4). V roce 2016 jsem ukončila VOŠ v oboru Sociální práce – sociální pedagogika, kde jsem vykonávala několik...

Tereza Stočesová

    Střední zdravotnická škola Ječná, Praha obor: zdravotnicky asistent Již při rozhodování, na jakou střední školu jít, jsem věděla, že chci pracovat s dětmi.  Praxi na střední zdr. škole jsem vykonávala na interním a chirurgickém oddělení ve VFN, dále jsem pracovala v...

Diana Hackerová

jesličky "V Budyšínské"   Střední zdravotnická škola, Praha obor: zdravotní sestra   V roce 2009 jsem ukončila studium zdravotní sestry. Poté jsem nastoupila do soukromé školky pro děti do 7 let, kde jsem se věnovala především menším dětem. Zde jsem během 3 let nasbírala spoustu...

Barbora Kunčická

jesličky "V Budyšínské"    Střední zdravotnická škola 5. Května   Při studiu na střední škole, jsem vykonávala praxi na interním oddělení a dětské neurologii v Thomayerově nemocnici a na chirurgickém oddělení v nemocnici na Františku. Má praxe na dětském oddělení se...

Mgr. Petra Kratochvílová

    Soukromá střední zdravotnická škola (SSZŠ), Mělník -studijní obor: Všeobecná zdravotní sestra Pomaturitní jednoleté studium – Jana Amose Komenského -anglický jazyk Vysoká škola zdravotnická (VŠZ), Praha,  Bc. -studijní obor: Porodní asistentka Univerzita Jana Amose...

Zuzana Trachtulcová

     Škola - Střední zdravotnická škola v Uherském hradišti obor: všeobecná sestra Na Základní škole jsem navštěvovala Uměleckou školu,kde jsem hrála na zobcovou flétnu a tancovala jsem v dětském folklórním souboru. Během studia na SZŠ jsem vykonávala praxi na oddělení chirurgie,...

Bc. Jana Čejková

  jesličky "V Budyšínské" Březen 2013 – současnost – dlouhodobý výcvik v dramaterapii a arteterapii v rozsahu 550 hod, se zaměřením na metodu amerického dramaterapeuta Davida R. Johnsona Developmental Transformations, u nás známou pod pojmem Vývojové proměny.  Hlavní lektoři:...

Klára Cmundová

jesličky "Budyšínská" Střední zdravotnická škola 5. Května Lektorka dětské jógy Při studiu na základní škole jsem navštěvovala tři roky dramatický kroužek, čtyři roky jsem tancovala hip-hop a mažoretku.  Při studiu na střední škole jsem vykonávala praxi ve fakultní...

Lucie Jursíková

  Střední zdravotnická škola v Hradci Králové VZŠ Hradec Králové   V ZUŠ jsem pravidelně navštěvovala literárně-dramatický obor, výtvarné umění a individuální lekce na akordeon a basovou flétnu. Později jsem vystupovala s pěveckým sborem při Gymnáziu J. S. Machara a docházela jsem na...

Ing. Eugenie Chmelíková

keramika a hipoterapie    Euga se stará v našich jesličkách a školkách nejen o Keramiku, kde si tvořením z hlíny děti procvičují jemnou motoriku, rozvíjí dětskou fantazii, představivost, pozorování a myšlení. Zkušenosti s vedením kroužku získala postupně ze střední umělecké školy, svůj...

Karolína Shipstead

Lektorka angličtiny   Jako lektorka angličtiny se práci s dětmi v předškolním věku věnuji přes deset let a mým domovským stanovištěm jsou mateřské školy ProFamily na Praze 9 a v Měšicích u Prahy a mrňouskové z jeslí ProJesle v Měšicích, Praze 8 - Dolních Chabrech...

Daniela Zdráhalová

     Střední zdravotnická škola (SZŠ), Trutnov -studijní obor: Všeobecná zdravotní sestra   V lidové škole umění jsem pravidelně navštevovala výtvarné umění a balet. Již od raného dětství jsem se také plně věnovala krasobruslení. V průběhu studia jsem se rozhodla, že...

Zuzana Šnytrová

  zástupce ředitelky  Studium: Všeobecná setra  Lektorka dětské jógy   Již během studia na střední škole jsem pracovala na dětském oddělení, kde jsme měli za úkol připravit a realizovat program pro zde hospitalizované děti a v té době jsem se rozhodla pro práci s dětmi....

Erika Hamplová, Václav Hampl

    Bc. Erika Hamplová - ředitelka společnosti                           Mgr. Václav Hampl - jednatel   
Záznamy: 1 - 14 ze 14