Správné jesličky – to není jen hlídání dětí

18.01.2010 17:54

Správné jesličky – to není jen hlídání dětí

I přes velmi krátkou dobu (6 měsíců), během níž využíváme služby Projeslí, je můžeme vřele doporučit. Ihned od prvního kontaktu jsme byli velmi potěšeni vstřícným a velmi flexibilním přístupem každého ze zaměstnanců jesliček, jejich velkou ochotou a snahou, kterou nám a především naší malé dcerce věnují. Během celé doby jsme velmi spokojeni s profesionálním a velmi přátelským a rodinným přístupem celého kolektivu jesliček. Naše Adrianka se díky jejich snaze, úsměvu a vždy dobré náladě velmi rychle zadaptovala na nové prostředí a kolektiv dětí, který si velmi oblíbila.

 

Velice se nám líbí celkový přístup a pojetí jeslí. Jesličky poskytují celodenní výchovnou péči. Režim dne, stravovací návyky a výchovně - vzdělávací proces je zaměřen na rozvoj tělesný, duševní a je přizpůsoben věku jednotlivých dětí. K dětem zde přistupují kamarádsky a respektují jejich osobnost. Péči, režim a aktivity se snaží maximálně přizpůsobit potřebám dětí a požadavkům nás rodičů. Děti si hrají do sytosti, ale vedle hry jsou učeny, jak se podílet na každodenním životě. V jesličkách nejde jen o pouhé hlídání dětí, ale především o výchovu a vzdělání.

 

Panuje zde rodinná atmosféra, malý kolektiv dětí, žádná "masovka". Naše princeznička prospívá, nosí domů nové písničky, básničky a krásné vlastnoručně vyrobené výrobky. Chodí tam velmi ráda, je šťastná a vyrovnaná. A to je pro nás rodiče to nejdůležitější na světě.
Touto cestou bychom chtěli ještě jednou velice poděkovat za péči, lásku a vždy dobrou náladu, kterou jste Adriance od prvního dne věnovali. A nám rodičům garantovali vždy 100 % jistotu a klid, že bude o náš malý poklad vždy dobře postaráno, v čase, kdy jsme v práci.

 

Ing. Jana Sedláčková, MBA