Dětská jóga v jeslích a školce ProJesle

09.12.2010 00:00

 

Proč cvičit dětskou jógu v jeslích ?

Cvičením jógy dětí získávají:

 • pevnější a zdravější tělo, osvojení správného držení těla
 • lepší koordinaci, rovnováhu a ladnější pohyby
 • lepší soustředění
 • lepší vnímání a ovládání svého těla
 • lepší a mnohdy i delší spánek, umění relaxovat
 • snadnější zvládání stresových situací
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • základ pro celoživotní duševní pohodu a zdraví
 • úctu k sobě i okolí
 • radost a pozitivní naladění a sebevědomí
 • cvičením v kolektivu formuje i charakterové vlastnosti (děti se učí  ohleduplnosti, přizpůsobení se kolektivu atd.)
 • rozvoj poznávacích procesů (děti se seznamují s různými pomůckami, náčiními, učí se orientaci v prostoru)
 • cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu (děti si trénují i paměť)
 • jóga u dětí zábavnou formou rozvíjí důležité dovednosti v „nesoutěživém“ prostředí", a tak je výborným doplňkem ostatních soutěžních sportů.

 

Pro jaké děti je vhodná jóga?

Podle názoru většiny odborníků je pro děti do 3 let nejdůležitější podpora jejich přirozeného pohybu, tj. plazení, lezení, později běhání (nejlépe na měkkém povrchu a čerstvém vzduchu).U předškoláků začíná hrát roli i všestranné cvičení, např. v tělocvičně. Jóga může být velmi dobrým doplňkem všech sportovních aktivit v průběhu celého vývoje dítěte až do jeho dospělosti.

Jóga je cvičení, u kterého lze zábavnou formou rozvíjet u dětí jejich dovednosti v nesoutěživém prostředí. Proto je výborným doplňkem ostatních „soutěžních“ sportů. Úzká sportovní specializace u dětí může vést k disharmonii (nerovnováze) v jejich organizmu. Jóga pomáhá tuto disharmonii vyrovnat a zároveň učí děti vyšší koncentraci a lepšímu zvládání stresových situací, což bezesporu využijí v ostatních sportovních i nesportovních aktivitách.

Jóga se osvědčila nejen u děti zdravých, ale i ve speciální dětské terapii, např. u hyperaktivních děti, při potížích s učením, při léčení dýchacích potíží nebo u Downova syndromu. Pokud má vaše dítě jakékoliv zdravotní problémy, poraďte se prosím nejdříve o vhodnosti cvičení s dětským lékařem.

 

Zaměření cvičení jógy podle věku dítěte

Děti do tří let

Při cvičení jógy s dětmi do věku tří let je nutné zaměřit se hlavně na:

 • nácvik dynamického pohybu, který všestranně rozvíjí pohybový aparát dítěte
 • vytváření správných pohybových stereotypů
 • vnímání těla jako takového, jeho těžiště a rovnováhy
 • kompenzaci případných růstem způsobených svalových disbalancí
 • silové nepřetěžování dětí

U dětí do tří let není vhodné vyžadovat statické výdrže v polohách (nebo jen na velmi krátkou dobu). Doporučuje se využít dynamických fází poloh a raději je víckrát opakovat.

 

Děti od tří do čtyř let

Pro děti od tři do čtyř let platí stejná doporučení jako u dětí do tří let. V tomto věku je vhodné zaměřit svou pozornost především na vytváření správných dechových návyků formou různých her (foukání do peříček, nafukování balónu, pískání na píšťalku) a správně držení těla. Lze také používat krátké statické výdrže, například v balančních pozicích.

 

 

Děti od pěti do sedmi let

Děti od pěti do sedmi let se už umí lépe soustředit. Při cvičení proto klademe důraz na detaily motoriky pohybu a správnost provedení jednotlivých cviků. Děti, které cvičí jógu od mladšího věku, jsou už schopné sledovat dech a fázovat ho (nácvik plného jógového dechu).

 

citace ze zdroje: https://www.jogasdetmi.cz/