Autorská práva

01.01.2011 12:00

Fotografie použité na stránkách ProJesle.cz jsou digitálně označeny. Algoritmem je do ní vložen digitální podpis vlastníka. Díky němu lze prokázat původ fotografie i po běžných úpravách grafickým programem. Odstranit podpis není možné ovšem ani zmenšením původní fotografie, ani změnou její barvy,  ani použitím screenu pouze části původní fotografie. 

Neautorizované umístění její kopie na internetu je automatizovaně monitorováno. Program Spider automaticky kontroluje umístěné obrázky jsou-li chráněné copyrightem. V případě že nalezne digitálně označené fotografie na jiných stránkách než kde mohou být, sám upozorní majitele autorských práv. Digitální označení fotografie pomáhá i k jednoznačnému prokázání původu fotografie při soudním líčení. Více o fotografiích u našeho dodavatele Profimedia zde

Všechny fotografie na stránkách ProJesle.cz jsou chráněny autorským právem. Vlastníkem autorských práv je spol. ProJesle s.r.o. s ič: 247 46 60 61  a vybraní dodavatelé grafického obsahu. Komerční i soukromé použití těchto fotografií je zakázáno.    

Všechny texty na stránkách ProJesle.cz jsou duševním vlastnictvím společnosti ProJesle s.r.o. s ič: 247 46 60 61 a jsou chráněny autorským právem. Použití těchto textů, jejich kopírování a šíření i jejich částí je zakázáno pro komerční i soukromé účely.   

Logo společnosti ProJesle je registrovanou ochrannou známkou na základě registrace
O-480686 registrátorem Daněk&Partners - odkaz