ProJesličky Neratovice

     Mikrojesle ProJesle Neratovice
     Pro Jesle – care & edu o.p.s.
     Kojetická 1055
     277 11 Neratovice
     Zahájení provozu: 1. 5. 2017

     Kontakt pro informace, volná místa:

     Telefon: 722 18 18 00 

     E-mail: neratovice@projesle.cz

 

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí.  

Provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. 

Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti.

Mikrojesle jsou pro rodiče dětí poskytovány zdarma.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

 

ProJesličky Neratovice

Mikrojesle jsou pilotním projektem Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Mikrojesle jsou zařízením, které pečuje o děti jeslového věku. 

Mikrojesle Neratovice - ProJesličky Neratovice - provozuje nezisková organizace Pro Jesle – care & edu o.p.s. Mikrojesle zřizuje uvedená nezisková organizace na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí odboru realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti, rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ/1.2/127/0003675 vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ProJesličky Neratovice, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

Registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003675