Vyberte si pobočku:

 

 Neratovice - MikroJesle ProJesle

 Praha 9  - MikroJesle ProJesle      

 

Máte zájem v Mikrojeslích pracovat ? - klikněte

Mikrojesle

Co jsou to Mikrojesle?

18.01.2017 14:20
Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí. Požadovaný provoz mikrojeslí je 5 dní v týdnu min. 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Mikrojesle zaručují kvalitu péče a finanční dostupnost pro všechny rodiče, kteří potřebují zajistit péči o své děti. V současné době  bude vybudování a provoz mikrojeslí  pilotně ověřováno  v obcích ČR v rámci projektu MPSV „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“. V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygiena dítěte, včetně případného...

Projekt Mikrojesle, klíčové oblasti, podpořené a cílové skupiny

18.01.2017 14:16
Pilotní projekt Mikrojeslí se zaměřuje na tři základní oblasti:   pilotní ověření služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let včetně v mikrojeslích a následné zpracování komplexního návrhu nového typu služby mikrojeslí   analýza možností garance místa dětí od jednoho roku věku v předškolních zařízeních   revize standardů vzdělávání pečujících osob pro děti (chůvy) do zahájení povinné školní docházky   Ze 123 podaných žádostí bylo vybráno 57 nejlepších projektů, z toho 7 v Praze a 50 v ostatních regionech České republiky.   V rámci pilotního ověření zřizování a provozu mikrojeslí osloví MPSV následující skupiny:  1) Zřizovatelé a realizátoři Od této skupiny bude MPSV požadovat údaje o:   zřizovateli mikrojeslí (obec, NNO, příspěvková organizace, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení)   partnerství  důvodech, které vedly žadatele k zájmu o účast ve výzvách  zájmu o mikrojesle v obci 6   existenci dalších...

Mikrojesle v podání ProJeslí

18.01.2017 14:00
V současné době máme schváleny dva projekty na vybudování Mikrojeslí.   Mikrojesle - ProJesličky Neratovice a Mikrojesle - ProJesličky Praha 9   Aktuálně jsme ve fázi jednání s městem Neratovice a Městskou částí Praha 9 ohledně vhodného prostoru na provoz Mikrojeslí. V druhé fázi proběhnou přípravné stavební a zařizovací práce, včetně vyjádření dotčených orgánů (Hygienická stanice atd.) Plánovaný start služby je na květen 2017.   Neratovické mikrojesle vyrostou U Rybiček Neratovice - Mikrojesle nabídnou čtyři místa pro děti od šesti měsíců věku napsali o našich mikrojeslích v Mělnickém deníku: Zdroj: https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/neratovicke-mikrojesle-vyrostou-u-rybicek.html https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/neratovicke-mikrojesle-vyrostou-u-rybicek.html