Hipoterapie a Canisterapie ve školce a jeslích ProJesle

 

"Kůň je ve službách člověka již od mladší doby kamenné. První koně zkrotili nejspíše kočovníci mezi Černým a Kaspickým mořem, používali je nejen na dopravu, ale také na hlídání polodivokých stád koz. Spotřebovávalo se nejen koňské maso, mléko, kůže, ale i trus jako palivo či dokonce lék."

 

 

"Od těch dob se spousta věcí změnila. Mnoho lidí tvrdí, že není krásnějšího zvířete, než-li koně. Nejkrásnější má být i pohled z koňského hřbetu. O co výraznější však musí mít pocit člověk zdravotně znevýhodněný, ten, co nikdy nestál na svých nohou a najednou může díky koni chodit, samostatně se pohybovat a třeba i popoběhnout.

Taková je náplň práce některých současných koní. Vozí lidi, jen tak pomalým krokem si jdou na procházku a člověk by řekl, že tuto lehkou práci by chtěl mít každý kůň. Laik nevidí, kolik práce má však za sebou, jaké vypětí ho stojí jít přesně vedle vodiče, ignorovat hluk okolo sebe, vnímat jezdce a vyrovnávat jeho výkyvy rovnováhy, zároveň nedbat jeho pobídek, protože jsou to ve skutečnosti pouze nekoordinované pohyby pacienta.

Tento viditelně vyrovnaný kůň, který se ledabyle podívá po převráceném invalidním vozíku, není naprostý flegmatik, který se už k ničemu jinému nehodí. Jen zůstaňte v hiporehabilitačním centru i po práci, podívejte se na koně, kteří před chvilkou chodili jako muly a najednou cválají výběhem, vyhazují, hrají si. Jsou plni energie a samou radostí z ukončené práce neví, zda kousat kamaráda, či se raději válet."

Citace z práce: Porovnání metod výcviku koní pro osoby se zdravotním handicapem. 
                                                                                      Ing. Eugenie Hamplová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kůň je ovšem vhodným partnerem i pro ty, kteří netrpí žádnou poruchou, duševními či fyzickými problémy. Pravidelný kontakt vede děti k ohleduplnosti, vnímavosti k okolí, ke zvířátkům obecně. Nejen koně v hipoterapii, kterou provozujeme, ale i pejsci v Canisterapii pozitivně působí na psychickou a sociální stránku jak pro děti zdravé, tak fyzicky hendikepované.

Hipoterapie je založena na přenášení pohybu koňského hřbetu na tělo jezdce, u něhož tak dochází mimo jiné ke zlepšení koordinace pohybu a rovnováhy, zvýšení symetrie pohybu, a naopak k narušení patologických pohybových stereotypů. Zapomínat nesmíme ani na využití tělesné teploty koně, která pomáhá uvolňovat svaly.  

„Jízda na koni je tedy metodou rozvíjení sociálních a psychomotorických dovedností i koncentrace" 

Společně provozujeme:  (na žádost rodičů se děti nemusí aktivit  účastnit)

Canisterapii - speciálně vycvičení psi, kteří školky a jesle navštěvují 

Hipoterapii - naše koně jsou na jízdárně a ve stáji na našem "ranči" Merlinova osada v Měšicích u Prahy o rozloze více jak 7.000 m2 v těsné blízkosti školky ProFamily v Měšicích a jsou rodičům a dětem k dispozici kdykoli.
Tel: 731 151 228 - Ing. Eugenie Hamplová

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

   Naše zařízení jsou pojištěná u společnosti Generali